ДИЛОВИКС изолирани  тръби
ИПЗА ФИРМАТА
ИППРОДУКТИ
ИПКОНТАКТИ
И
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ
И
ИКОЛЕНА  равнораменни 500/500 мм 
Истандартно изпълнение за всички диаметри с ъгли 90, 60 и 45 градуса
ИКОЛЕНА разнорамени
Ипо поръчка според проектното решение на трасето до ф 108 мм за всички ъгли
ИТРОЙНИЦИ стандартни
Иза всички диаметри
ИТРОЙНИЦИ с колена за всички диаметри
ИТРОЙНИЦИ с преход за всички диаметри
ИСПИРАТЕЛНА АРМАТУРА за всички диаметри
ИНЕПОДВИЖНИ ОПОРИ за всички диаметри
И
ИСтроителната държина на всички елементи е 1000 мм
И
ИПРОХОДНИ МУФИ за преминаване през стени на сгради и камери
И
ИСИГНАЛНИ ПРОВОДНИЦИ за локализиране мястото на повредена от външно вмешателство пластмасова мантия (безполезни при пробив на Истоманената тръба) се вграждат само по заявка на клиента.
И
И
ЧЕРУПКИ
И
ИОт твърд ППУ за изолиране на тръби, колена, кранове.
ИТези черупки са двуделни с дебелина от 20 до 100 мм. 
ИИза диаметри от 20 до 400 мм. 
ИИза температури от - 40° С до + 150° С . 

ИДължина на правата черупка 1000 мм.

И
  Използуват се за изолиране на вече монтирани :
        Топлопроводи, хладилни инсталации, климатични инсталации, технологични линии във
        винпроми, пивоварни и др.
И
ИСпоред предназначението се предлагат:
ИИбез покритие
ИИс алуминиево фолио
ИИс поцинкована ламарина
ИИс алуминиева ламарина
ИИс полимерно покритие издържащо на открито от -30 °С до +60°С. неделимо от 
ИИИизолацията
И
И
ОПОРНИ ПРЪСТЕНИ
И
ИТоплоизолационни пръстени от твърд ППУ :
ИИза окачване на тръби с диаметри от 20 до 400 мм
ИИдебелина 20 до 100 мм., дължина 50 до 200
И
Copyright ©иии1993 - 2005  От ВАС за ВАСиииВсички права запазени